VÅRT ARBETE

VÅRT ARBETE


Plan B stödjer biblioteks, kultur- och regionchefer.


STORA UTREDNINGAR

MED KOMPLEXA FRÅGESTÄLLNINGAR

Vi kan ge region- och kulturchefen kvalificerad hjälp, när vi utreder och föreslår förbättringar. Det kan handla om heltäckande djupa utredningar kring hela regionens och/eller hela kommunens / universitetets verksamhet med bibliotek, dess långsiktiga mål och planering samt mycket mer... men det kan också gälla en förbättring på ett enstaka bibliotek.

 

SMÅ UTREDNINGAR 

Vi utgör ett stöd för den bibliotekschef som står inför ett beslut med t ex uppdatering av hela verksamheten och dess tjänster / effektivisering & rationalisering / marknadsföring / uppsökande verksamhet / mobila bibliotek / ny användning av gamla lokaler / en ny spännande scenografi och/eller en kraftfullare om-organisation. Naturligtvis kan vi också göra en utvärdering av bibliotekets befintliga, nya eller framtida projekt.

 

 Biblioteksmaskot, Biblo.

Hummerfon, telefon med hummerlur.

NY SCENOGRAFI BARNAVDELNINGEN

Vi kan skapa en publikdragande lekfull scenografi för barn- och ungdomsavdelningen. Vi skapar med hjälp av vår kreativitet, olika teman och spännande inredningslösningar. Vi gör mogna, barnsliga och roliga lösningar, som barnen inte kan motstå... 

Vi vill utveckla biblioteket och göra det roligare och mer tillgängligt – för alla! 


Stekpanna med äggkuddar  (Ej Plan B.)

PROJEKT

Några av våra projekt är:


 • Utredning av HELA Emmaboda kommuns  biblioteksverksamhet. Målsättning: Uppdatera och förbättra verksamheten efter dagens behov och visa olika framtida möjliga utvecklingsspår. Titel: Utredning av Emmaboda bibliotek (september, 2019) / Margareta Lundberg Rodin och Johannes Wagner. Klicka HÄR för att hämta arbetet.

 • Biblioteksstrateg vid Jönköping University. Rådgivande funktion till biblioteksledning och arbete med forskningsstöd med särskilt ansvar för utveckling av stöd till hantering av forskningsdata (2014-2018) / Ulf-Göran Nilsson

 • Ledamot i OCLC Global Council (Europa, Mellanöstern och Afrika)  och OCLC EMEA Regional Executive Committe (2014-2016) / Ulf-Göran Nilsson

 • Komplexa kunskapsaffärer. Support till två biblioteksföretag kring frågan hur man gör affärer i biblioteksbranschen.

 • BISAMs referensgrupp / Nationell samverkan vid Kungl. Biblioteket / Ulf-Göran Nilsson

 • Kulturnämnden som beställarnämnd. Intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens Kulturnämnds synpunkter på bland annat styrmodellen (2016) Rapport 1. Västra Götalandsregionen / Margareta Lundberg Rodin

 • Kulturnämnden som Utförarnämnd med Chefstjänstemän. Intervjuundersökning av politisk och tjäntemannaledning i utvalda utförararstyrelser respektive bolag. Rapport 2. Västra Götalandsregionen  (2016) / Margareta Lundberg Rodin


 • Samspel mellan politiker och tjänstemän – hinder och möjlighet. Paper vid Möteplats, Profession, Forskning (2018) Linnèuniversitetet, Växjö / Margareta Lundberg Rodin

 • Chefer i korstryck – att hantera krav i politiskt styrda organisationer. Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapport 114. (2018) / Margareta Lundberg Rodin

 • Plan B är bollplank till kulturchef i norra Sverige. (pågående 2019 - ) / Johannes Wagner

 • Plan B är också diskussionspartner till en bibliotekschef i mellersta Sverige. (pågående 2019 - ) / Johannes Wagner

 • Plan B är också bollplank till en bibliotekschef i Stockholm. (pågående 2019 - ) / Johannes Wagner

 • Plan B agerar mentor till en handfull chefer. (pågående 2019 - ) / Johannes Wagner

 • Mål och strategi för skolbibliotek, Strategidokument för skolbibliotek, Göteborgs kommun. (september, 2018) / Johannes Wagner.

 • Uppdatera och utveckla Kålltorpsskolans bibliotek, Göteborgs Kommun (juni 2019)  Utveckla koncept och idéer för att få barnen att gilla biblioteket. / Johannes Wagner

 • Uppdatera och utveckla Parkskolans bibliotek, Göteborgs Kommun (2019) / Johannes Wagner

 • Bygga upp och utveckla Nya Varvets skolbibliotek, Göteborgs Kommun (2019) / Johannes Wagner

Några av våra tidigare projekt är:

- Förstudie för UB i Göteborg / Johannes Wagner

- Utredning för Högskolan Dalarna / Johannes Wagner

- Utredning för Bollnäs kulturhus / Johannes Wagner

- Utredning för Örebros universitetssjukhus / Johannes Wagner och Per Granelli

- Förstudie för Frölunda Torg, köpscentrum / Johannes Wagner

- Utredning för SÄS, (Borås sjukhus) / Johannes Wagner och Per Granelli

- Utredning för Akademiska sjukhuset, Uppsala / Johannes Wagner