OM OSS

    Dubai, American University of Sharjah

OM OSS 

Vi som arbetar under namnet Ares Plan B delar på arbetet och inkomsterna.


Alla utredare / utvecklare är bibliotekschefer / kulturchefer / forskare / akademiker eller projektledare med lång erfarenhet. Till utredarna / utvecklarna hör Suzanne Hammargren, Ingrid Johansson, Mats Mårtensson, Lars Arnesson, Ulf-Göran Nilsson, Lars Eriksson och Margareta Lundberg Rodin samt ytterligare några som tillhör vårt perifera nätverk.


Jag själv är här projektledare / utvecklare (bibliotekarie/designer) och har dessutom tidigare drivit WAGNER Form AB under 35 år (sålt 2015). Företaget arbetade med biblioteksutveckling med betoning på tillgänglighet. Vi arbetade bl a med konsultation inom vägvisning och tog fram mobilappen WagnerGUIDE 2.0 / Arena Library Guide (Axiell). Appen såldes i sju länder i Europa samt sex olika arabländer. Idag säljs den dessutom i stora delar av övriga världen, tack vare Axiell.

 

Vi har en stor mängd kunder/referenser (ca 300 st) från vår tidigare verksamhet.

 

Här finns allt från de största biblioteken i Sverige som Kungliga biblioteket till mindre som Älmhults bibliotek - och allt däremellan. GöteborgsOperan är också en kund!

 

Utomlands har vi också erfarenhet av flera större kunder som Kulturhuset i Hamar (Norge) Birmingham University Library, Sunderland University Library, University of West London, Biblioteket i Nuuk (Grönland), Qatar National Library. mfl mfl...

 

PARTNERS

Vi har arbetat med partners i Sverige, Norge, Danmark (för Danmark / Grönland), Finland, Tyskland, Storbritannien och Förenade Arabemiraten (för försäljning i Oman, Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten).

 


VARFÖR

VÄLJA PLAN B

 

Jo, för att vi har gjort det förrut. Alla som deltager i vår grupp har tidigare flera gånger sysslat med utredningar, ledarskap, omorganisationer och visat sin kompetens och förmåga.

 

Kreativitet
Kreativitet är inget som kan tvingas fram. Flera i vår grupp har trots det visat prov på stor kreativitet i ledarsituationer.

 

Professionellt Team

De som vi anställer för kortare eller längre uppdrag är professionella i den meningen att de gjort "resan" förrut och klarat det bra.

 

Experternas råd

Några i vårt team har dessutom deltagit i unika utredningar och rett ut frågor som ingen annan har fått erfara.


 

KUNSKAPER & KONSULTATION


Teamets kunskaper går inte att överskatta

I vår grupp har vi personer med utredningsuppdrag på nationell nivå. Några har arbetat eller arbetar just nu på våra bibliotekshögskolor! Vi har människor som genomfört och löst ombyggnationer, omstruktureringar, svåra personalfrågor och startat nya koncept.


Med ålder kommer mognad

Flera i vår grupp har några år på nacken. Med detta följer en djupare erfarenhet vilket skapar säkrare och snabbare beslut.


Plan B ger support till vårt team

Ingen i vårt team behöver sitta ensam om det uppstår en extra knivig situation. Vi på kontoret finns alltid till hands samt alla andra i teamet för en diskussion. Behövs det åker vi ut till det aktuella biblioteket.


Plan B älskar vi bibliotek & kultur

Ingen behöver tvivla på att vi månar om bibliotekets grundtankar.

Demokrati, delaktighet, integration, bildning och htbq-inkludering är våra nyckelord.